Obszary praktyki

yudge_3Działalność Kancelarii opiera się na świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

 

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług, w szczególności w zakresie:

favicon  PRAWO CYWILNE

 • o zapłatę,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • bezpodstawne wzbogacenie,
 • o zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • ustanowienie służebności,
 • przywrócenie utraconego posiadania,
 • bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • o zachowek,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • ustalenie nieważności testamentu,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • windykacja należności.

favicon  PRAWO KARNE

 • obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego,
 • obrona na etapie postępowania sądowego,
 • obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia,
 • obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postepowaniu przygotowawczym oraz oskarżycieli posiłkowych i prywatnych w postępowaniu sądowym,
 • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia.

favicon  RAWO RODZINNE

 • o rozwód,
 • o separację,
 • przysposobienie,
 • alimenty,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • pozbawienie, ograniczenie, przywrócenie, powierzenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie ojcostwa,
 • uprowadzenie dziecka.

favicon  PRAWO GOSPODARCZE

 • obsługa prawna przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń
 • zakładanie działalności gospodarczej
 • rejestracja spółek i innych podmiotów gospodarczych
 • tworzenie i analiza umów spółek i statutów
 • windykacja należności przedsiębiorców
 • sporządzenie i opiniowanie umów
 • reprezentacja przed sądami oraz innymi organami

favicon  PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • odwołania decyzji
 • zażalenia na postanowienia administracyjne
 • skargi do sądu administracyjnego
 • wnioski
 • reprezentowanie na każdym etapie postępowania

favicon  PRAWO PRACY

 • O wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze
 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę
 • o przywrócenie do pracy i odszkodowanie